اجاره باغیزد/تفت

قیمت:35,000,000تومان
برای
خرید
متراژ زمین:۴۱۰متر مربع نام منطقه/خیابان:طزرجان نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر