اجاره باغیزد/تفت

35,000,000تومان
برای
اجاره/رهن
متراژ زمین:۴۱۰متر مربع نام منطقه/خیابان:طزرجان نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر