باغ میوهتهران/دماوند

قیمت:1,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:970متر مربع نام منطقه/خیابان:سربندان نوع کاربری:زراعی نوع سند:شش دانگ