زمین مسکونی فروشیگلستان/گرگان

قیمت:370,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۸۸متر مربع نام منطقه/خیابان:جانبازان نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تفکیکی