خانه آپارتمان نوسازگیلان/رشت

قیمت:950,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۶۵متر مربع نام منطقه/خیابان:گلسار نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ