خانه اجاره ایکرمان/کرمان

70,000,000تومان
برای
اجاره/رهن سالیانه
متراژ زمین:۱۵۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جهاد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر