خانه ویلایی اجاره ایخوزستان/اهواز

30,000,000تومان
برای
اجاره/رهن سالیانه
متراژ زمین:۱۸۰متر مربع نام منطقه/خیابان:احقاقیا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر