32 هکتار زمین کشاورزی-مرغداری-پرورش ماهیخراسان رضوی/قوچان

قیمت:10,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده قوچان مشهد نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ