زمین با وام میلیاردیگیلان/رشت

قیمت:3,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:4646متر مربع نام منطقه/خیابان:پسیخان نوع کاربری:صنعتی نوع سند:شش دانگ