زمین سنددار متری 150 هزارتومانگیلان/لنگرود

قیمت:1,365,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:9100متر مربع نام منطقه/خیابان:لنگرود نوع کاربری:مسکونی نوع سند:منگوله دار