زمین متری ششصدو هشتاد هزارتومانگیلان/رودسر

قیمت:170,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:250متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرک بعثت نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر