زمین متری سیصدوبیست هزارتومانگیلان/رودسر

قیمت:80,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:250متر مربع نام منطقه/خیابان:رامدشت نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر