زمین متری پانصدهزارتومانگیلان/رودسر

قیمت:200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:400متر مربع نام منطقه/خیابان:سرپل شرقی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر