زمین یک میلیون و سیصد هزارتومانگیلان/رودسر

قیمت:283,400,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:218متر مربع نام منطقه/خیابان:حسین آباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر