زمین متری یک میلیونو ششصدهزارتومانگیلان/رودسر

قیمت:276,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:360متر مربع نام منطقه/خیابان:احمداباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ