زمین متری یک میلیون تومانگیلان/رودسر

قیمت:607,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:607متر مربع نام منطقه/خیابان:سرپل شرقی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر