زمین متری دو میلیون و پانصدهزارتومانگیلان/رودسر

قیمت:757,500,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:303متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرک انصاری نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر