مغازه متری بیست و یک میلیون و پانصدگیلان/رودسر

قیمت:516,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:24متر مربع نام منطقه/خیابان:خیابان شهدا نوع کاربری:تجاری نوع سند:عرصه و اعیان