خانه متری چهار میلیون و هشتصد هزارتومانگیلان/رودسر

قیمت:408,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:85متر مربع نام منطقه/خیابان:سرپل شرقی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر