خانه ویلایی صدوهشتاد میلیونگیلان/رودسر

قیمت:180,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:200متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرک رجایی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر