زمین 2000متری با کاربری مسکونیگیلان/رودسر

قیمت:10,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2000متر مربع نام منطقه/خیابان:شهدا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ