زمین فروشی رودسرگیلان/رودسر

قیمت:100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:250متر مربع نام منطقه/خیابان:کلدره نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ