زمینمازندران/سوادکوه

قیمت:1,600,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2000متر مربع نام منطقه/خیابان:سوادکوه.پل سفید نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ