زمین در منطقه بکرگیلان/رودسر

قیمت:600,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2000متر مربع نام منطقه/خیابان:رحیم آباد نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ