زمین ارزانگیلان/رودسر

قیمت:150,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:270متر مربع نام منطقه/خیابان:بازرگان محله نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ