فروشیقزوین/قزوین

قیمت:405,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:تهران قدیم نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ