زمین ارزان مسکونیگیلان/رودسر

قیمت:120,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:214متر مربع نام منطقه/خیابان:بازرگان محله نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ