زمین 2950 متر احمدآبادگیلان/رودسر

قیمت:2,950,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2950متر مربع نام منطقه/خیابان:احمداباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ