110 متری الهیه مشهدخراسان رضوی/مشهد

قیمت:860,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۵۰متر مربع نام منطقه/خیابان:الهیه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ