214 متر زمینگیلان/رودسر

قیمت:90,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:214متر مربع نام منطقه/خیابان:کلدره نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ