432 متر زمین کاربری مسکونی مجوزساخت 500 مترگیلان/رودسر

قیمت:864,000,000تومان
برای
خرید
متراژ زمین:432متر مربع نام منطقه/خیابان:سرپل شرقی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ