527 متر زمین کاربری مسکونیگیلان/رودسر

قیمت:368,900,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:527متر مربع نام منطقه/خیابان:رحیم آباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ