فروش باغ در بهترین منطقه ییلاقی دامغانسمنان/دامغان

قیمت:700,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2140متر مربع نام منطقه/خیابان:روستا نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ