مغازه (تجاری)210متریخوزستان/خرمشهر

50,000,000تومان
برای
اجاره/رهن سالیانه
متراژ زمین:224متر مربع نام منطقه/خیابان:اردیبهست نوع کاربری:تجاری نوع سند:تک برگ