زمین 350 هکتار سند دار تهران بر اتوبان تهران ساوهتهران/تهران

قیمت:35,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:3500000متر مربع نام منطقه/خیابان:رباط کریم.مامونیه.بر اتوبان تهران ساوه نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ