آپارتمانخوزستان/خرمشهر

قیمت:630,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:224متر مربع نام منطقه/خیابان:اردیبهست نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ