566 متر زمین 90 متر بنای قدیمیگیلان/رودسر

قیمت:1,698,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:566متر مربع نام منطقه/خیابان:رودسر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ