1000 متر زمین 130متر بنا ویلاییگیلان/رودسر

قیمت:2,600,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:چابکسر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ