آپارتمان منطقه قاسم آباد بهورزخراسان رضوی/مشهد

قیمت:720,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1متر مربع نام منطقه/خیابان:قاسم آباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ