منزل تمیز در قاسم آباد شریعتی 70 (نرگس 4)خراسان رضوی/مشهد

قیمت:920,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1متر مربع نام منطقه/خیابان:شریعتی70(نرگس4) نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ