آپارتمان ۳خوابهاصفهان/کاشان

قیمت:950,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۸۰متر مربع نام منطقه/خیابان:امیرکبیر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ