ستارخان امینتهران/تهران

قیمت:2,700,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:150متر مربع نام منطقه/خیابان:شهر آرا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ