بردیاتهران/تهران

قیمت:7,380,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:میرداماد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ