فروش زمین کشاورزیقزوین/قزوین

قیمت:16,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۷۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:بعدازدانشگاه آزاد نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ