فروش واحد آپارتمان در مجتمع دو واحدهخوزستان/اهواز

قیمت:10,500تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۶۰ مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:زیتون کارمندی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ