104 متر سیدخندان نوسازتهران/تهران

قیمت:6,448,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:000متر مربع نام منطقه/خیابان:سیدخندان نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ