زمین فروشی واقع در دماوندتهران/تهران

قیمت:23,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:دماوند /گیلاوند نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ