اپارتمان در دماوندتهران/تهران

قیمت:4,160,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:دماوند نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ