خانه قدیمیاصفهان/کاشان

قیمت:740,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۷۰متر مربع نام منطقه/خیابان:مطهری نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ