زمین ویلاییقزوین/البرز

قیمت:1,375,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۵۵۰مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:کیانمهر باسکول نوع کاربری:سایر نوع سند:سایر