زمین لله بندآذربایجان شرقی/اسکو

قیمت:690,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:230متر مربع نام منطقه/خیابان:لله بند نوع کاربری:زراعی نوع سند:شش دانگ